خرید فایل( پروژه پایگاه داده SQL Server – فروشگاه مواد غذایی)

پروژه پایگاه داده SQL Server – فروشگاه مواد غذایی

پروژه مقاطع كاردانی و کارشناسی كامپیوتر درس پایگاه داده SQL Server با عنوان فروشگاه مواد غذایی

دانلود پروژه پایگاه داده  SQL Server  - فروشگاه مواد غذایی

پروژه پایگاه دادهSQLفروشگاه مواد غذاییپروژه ترم آخرSQL SERVERکاردانیکارشناسی

دسته بندی SQL Server
فرمت فایل zip
حجم فایل 4326 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

پروژه مقاطع كاردانی و کارشناسی كامپیوتر درس پایگاه داده SQL Server با عنوان فروشگاه مواد غذایی

پایگاه داده فروشگاه مواد غذایی شامل :

یک دیتابیس

10 view

5 table

2 rule

20 query

10 proc

می باشد

 

دانلود پروژه پایگاه داده  SQL Server  - فروشگاه مواد غذایی

ادامه مطلب


مطالب تصادفی